Partners

Een echtscheidingsprocedure kan worden ingesteld door beide echtgenoten samen (een gezamenlijk verzoekschrift) of door slechts een van hen (een eenzijdig verzoekschrift).

Een verzoek tot echtscheiding kan op elk moment na het huwelijk worden ingediend: het is niet vereist dat de partijen gedurende een bepaalde periode gehuwd zijn geweest. De advocaat kosten worden gedeeld.

De echtscheiding wordt van kracht na inschrijving van de rechterlijke beslissing in het register van de burgerlijke stand. Dit kan pas gebeuren wanneer de uitspraak onomkeerbaar is geworden (definitief en beslissend is geworden). De echtscheiding moet worden ingeschreven binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak, anders heeft de uitspraak geen gevolgen meer en kan de echtscheiding niet meer worden ingeschreven. Als het huwelijk in het buitenland is voltrokken en de buitenlandse huwelijksakte niet in de Nederlandse burgerlijke stand is ingeschreven, wordt de (Nederlandse) echtscheidingsuitspraak ingeschreven in het speciale register van burgerlijke stand in Den Haag.

In het Nederlandse recht is er slechts één grond voor echtscheiding: onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Er is sprake van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk als het voortzetten van het samenleven ondraaglijk is geworden en er geen uitzicht is op herstel van de normale huwelijksbetrekkingen. In het geval van een eenzijdig verzoekschrift moet de verzoekende echtgenoot de onherstelbare ontwrichting stellen en, indien deze door de andere echtgenoot wordt ontkend, bewijzen. De rechter bepaalt of het huwelijk onherstelbaar is ontwricht.

Ook interessant: